Badanie laboratoryjne gruntów

W ramach prac terenowych poza wierceniem otworów badawczych pobieramy również próbki poszczególnych warstw do kompleksowych badań laboratoryjnych.

Wszelkie prace laboratoryjne wykonywane jest przez akredytowane laboratorium i umożliwiają określenie dokładnych wartości parametrów geotechniczne i właściwości fizycznych.

Na podstawie analizy makroskopowej, dla każdej próbki zostaje określona barwa i wstępny stan gruntu.

W zależności od wymagań Zleceniodawcy i rodzaju inwestycji przeprowadzamy różny zakres badań.

Podstawowe badania laboratoryjne, które wykonujemy dla każdej próbki to:

  • określenie wilgotności
  • przeprowadzenie analizy sitowej lub areometrycznej
  • określenia gęstości objętościowej
  • oznaczenie granic konsystencji (skurczalności, plastyczności i płynności)
  • określenie procentowej zawartości substancji organicznej
  • oznaczenie zawartości węglanów
  • określenie ściśliwości gruntu