Prace terenowe

Wiercenia mechaniczne - rdzeniowane

Zdarza się niekiedy, że wszystkimi powyższymi metodami wierceń nie jesteśmy w stanie wykonać planowanego otworu badawczego. Sytuacja taka ma najczęściej miejsce kiedy musimy przeprowadzić wiercenia w litej skale. Jedynym sposobem osiągnięcia wymaganej przez Zleceniodawcę głębokości jest użycie wiertnicy mechanicznej przystosowanej do wierceń rdzeniowanych. Metoda ta pozwala na uzyskanie próbki w nienaruszonym stanie, co umożliwia kompleksowe określenie jaj parametrów fizyko-mechanicznych.

Wiercenia mechaniczne sznekiem - świdrem

W przypadku kiedy mamy wykonać wiercenia których głębokość przekracza 13,0 metrów, wykorzystujemy w tym celu wiertnicę mechaniczną. Zainstalowane na podwoziu samochodu terenowego urządzenie z niezależnym napędem hydraulicznym jest w stanie osiągnąć głębokość otworu 30,0 metrów. Do wierceń najczęściej wykorzystujemy świdry ślimakowe – szneki, którymi w krokach co 1,5 metra osiągamy wymagany poziom rozpoznania gruntowego.

Wiercenia ręczne

wiercenia ręczne

Najprostszy sprzęt którego używamy do wykonywania otworów badawczych jest ręczny zestaw wiertniczny firmy Eijkelakmp. Mimo swej prostoty, posiada on masę zalet: jest lekki i nie zajmuje dużo miejsca, więc przenoszenie go na większe odległości nie sprawia żadnych problemów. Zazwyczaj korzystamy z niego w celu wykonania płytkich odwiertów do głębokości 3,0 – 4,0 metrów w sprzyjających warunkach gruntowo-wodnych. Ograniczenia w jego stosowania to natrafienie na wody gruntowe (nie ma możliwości użytkować go poniżej zwierciadła wód podziemnych) oraz obecność w podłożu większych ziaren żwiru, kamieni lub okruchów skał. Gdy tylko natrafimy na w/w domieszki, niezwłocznie kontynuujemy dalszą pracę używając sprzętu udarowego.

Wiercenia udarowe

Podstawowym sposobem, którym wykonujemy większość prac terenowych są wiercenia udarowe. Z wykorzystaniem młota udarowego – wyburzeniowego Wacker lub Cobra wbijamy stalowe próbniki rdzeniowane o długości 1,0 lub 2,0 metrów. Następnie za pomocą hydraulicznej wyciągarki, wydostajemy z gruntu, wcześniej wbity próbnik. W momencie kiedy próbnik jest już na powierzchni nie pozostaje nam nic innego jak rozpoznanie profilu gruntowego w danym zakresie głębokości. Z wykorzystaniem tej metody wierceń, możemy wykonywać otwory o maksymalnej głębokości 13-15 metrów. Niewątpliwe zalety tego sposobu rozpoznania podłoża to szybkość i w przypadku kiedy jesteśmy w stanie dojechać idealnie na punkt badawczy umiarkowany wysiłek fizyczny.

Badania lekką płytą dynamiczną

Bardzo szybkim sposobem określenia wskaźnika zagęszczenia gruntu jest wykonanie badania lekką płytą dynamiczną. Metoda ta pozwala na określenie nośności podbudowy zarówno gruntu rodzimego jak i ulepszonego gruntu nasypowego Wynikiem pomiaru jest dynamiczny moduł odkształcenia Evd, na podstawie którego z wykorzystaniem metod korelacyjnych można obliczyć wskaźnik zagęszczenia Is.
Badanie lekką płytą dynamiczną można wykonywać dla warstw o miąższości równej średnicy płyty urządzenia (około 40 cm).

Badania płytą VSS

Jednym ze sposobów na sprecyzowanie stanu podłoża jest badanie płytą VSS. Metoda ta polega na określeniu modułu odkształcenia na podstawie analizy osiadań. Stalową płytę, która jest integralną częścią urządzenia, umieszcza sie na badanej nawierzchni i pod wpływem wywartego nacisku mierzy się osiadania.
W celu prawidłowego wykonania pomiaru potrzebny jest odpowiedni punkt zaparcia dla urządzenia, bądź to w postaci pojazdu budowy (ciężarówka, koparka, walec) bądź jeśli badanie jest wykonywane na terenie kolejowym - szyna.

Czytaj dalej

Sondowania dynamiczne

W sytuacji kiedy podczas wykonywania otworów badawczych napotkamy na grunty niespoiste (piaski, żwiry, pospółki) nieodzownym dodatkowym badaniem, które wykonujemy jest sondowanie dynamiczne.
Sondowanie dynamiczne polega na wbijaniu - zagłębianiu się stożka pod wpływem swobodnego spadku określonej wagi młota i na tej podstawie określeniu zagęszczenia gruntu.

Czytaj dalej

Badania agresywności wód podziemnych w stosunku do betonu

W przypadku budynków z podpiwniczeniem lub garażem podziemnym, często występuje woda gruntowa powyżej poziomu posadowienia. Poza trudnoścami z wykonaniem fundamentów, bardzo ważne jest przeprowadzenie badań agresywności wód w stosunku do betonu. Z wykonanego przez nas otworu badawczego, zostaję zaczerpnięta odpowiednia objętość wody podziemnej.

Pobrane próbki wody przekazujemy akredytowanemu laboratorium, które wykonuje badania pod kątem oceny klasy ekspozycji, dotyczącej agresji chemicznej wody gruntowej względem betonu. Analiza jest przeprowadzana wg normy PN=EN 206-1:2003.

Czytaj dalej

Badania gruntów i wody pod kątem zanieczyszczeń

W przypadku możliwości wystąpienia w podłożu zanieczyszczeń w formie metali ciężkich lub substancji ropopochodnych konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych badań laboratoryjnych.

Pobrane próbki zostają przekazane w przystosowanych ku temu pojemnikach do akredytowanego laboratorium.

Zakres prac jest uzależniony od typu inwestycji i w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie.

Czytaj dalej

Sondowania statyczne CPT

W niektórych przypadkach sytuacja wymaga aby nasze wiercenia badawcze zostały rozszerzone o wykonanie sondowań statycznych. Metoda to polega na wciskaniu w podłoże specjalnej końcówki i na ciągłym pomiarze oporu na stożku i na pobocznicy.

Czytaj dalej

Badania laboratoryjne gruntów

W ramach prac terenowych poza wierceniem otworów badawczych pobieramy również próbki poszczególnych warstw do kompleksowych badań laboratoryjnych.

Wszelkie prace laboratoryjne wykonywane jest przez akredytowane laboratorium i umożliwiają określenie dokładnych wartości parametrów geotechniczne i właściwości fizycznych.

Czytaj dalej

Konsultacje geotechniczne

W momencie kiedy znaleźliśmy już wymarzoną działkę na której mamy zamiar wybudować dom, przed podjęciem ostatecznej decyzji o jej zakupie, warto przeprowadzić badania geologiczne. Wykonanie otworów badawczych, da pełną wiedzę o warunkach w podłożu i umożliwi uniknąć ewentualnych problemów takich jak:

Czytaj dalej