Badania laboratoryjne

Badania agresywności wód podziemnych w stosunku do betonu

W przypadku budynków z podpiwniczeniem lub garażem podziemnym, często występuje woda gruntowa powyżej poziomu posadowienia. Poza trudnoścami z wykonaniem fundamentów, bardzo ważne jest przeprowadzenie badań agresywności wód w stosunku do betonu. Z wykonanego przez nas otworu badawczego, zostaję zaczerpnięta odpowiednia objętość wody podziemnej.

Pobrane próbki wody przekazujemy akredytowanemu laboratorium, które wykonuje badania pod kątem oceny klasy ekspozycji, dotyczącej agresji chemicznej wody gruntowej względem betonu. Analiza jest przeprowadzana wg normy PN=EN 206-1:2003.

Czytaj dalej

Badania gruntów i wody pod kątem zanieczyszczeń

W przypadku możliwości wystąpienia w podłożu zanieczyszczeń w formie metali ciężkich lub substancji ropopochodnych konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych badań laboratoryjnych.

Pobrane próbki zostają przekazane w przystosowanych ku temu pojemnikach do akredytowanego laboratorium.

Zakres prac jest uzależniony od typu inwestycji i w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie.

Czytaj dalej

Badania laboratoryjne gruntów

W ramach prac terenowych poza wierceniem otworów badawczych pobieramy również próbki poszczególnych warstw do kompleksowych badań laboratoryjnych.

Wszelkie prace laboratoryjne wykonywane jest przez akredytowane laboratorium i umożliwiają określenie dokładnych wartości parametrów geotechniczne i właściwości fizycznych.

Czytaj dalej