Konsultacje geotechniczne

Konsultacje geotechniczne

W momencie kiedy znaleźliśmy już wymarzoną działkę na której mamy zamiar wybudować dom, przed podjęciem ostatecznej decyzji o jej zakupie, warto przeprowadzić badania geologiczne. Wykonanie otworów badawczych, da pełną wiedzę o warunkach w podłożu i umożliwi uniknąć ewentualnych problemów takich jak:

Płytko występujące wody gruntowe

W przypadku kiedy chcemy aby nasz dom miał piwnice, płytko występujące wody podziemne utrudniają a niekiedy wręcz uniemożliwiają realizacje głębszego posadowienia budynku. Sytuacja taka generuje dodatkowe koszty z przeprowadzeniem izolacji fundamentów, którą bezwzględnie należy wykonać, aby nie doprowadzić do zawilgocenia murów i pojawienia się grzybów, pleśni, wykwitów solnych a w dłuższej perspektywie odpadania tynku.

Występowanie gruntów słabonośnych lub organicznych

Grunty słabonośne i organiczne charakteryzują się niskimi parametrami geotechnicznymi i nie są wskazane, aby znajdowały się w podłożu projektowanej inwestycji. Ich niekorzystne właściwości polegają na tym, że budynki które zostaną na nich posadowione ulegać będą dużym osiadaniom, co może doprowadzić do pękań murów.

Obecność gruntów nasypowych

Nie raz w naszej pracy spotkaliśmy się z przypadkiem gdzie na pierwszy rzut oka działka wygląda w porządku. Równa powierzchnia terenu powinna sugerować, że tak było zawsze. Dopiero w momencie wykonywania wierceń okazuje się, że w podłożu znajdują się grunty nasypowe – antropogeniczne (gruz, przemieszane utwory gliniaste z humusem i śmieciami). Grunty takie nie nadają się do bezpośredniego posadowienia budynku mieszkalnego i powinny być albo wymienione na takie które posiadają odpowiednie parametry geotechniczne albo też fundamentu muszą zostać posadowione poniżej warstwy nasypów.

Ruchy masowe – osuwiska

Na obszarach podgórskich województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego nierzadko można spotkać obszary osuwiskowe. W pierwszej kolejności Inwestor powinien zasięgnąć wiedzy w danym urzędzie gminy czy opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i sprawdzić warunki zagospodarowania i zabudowy terenu dla interesującej go działki. Drugą czynnością, którą również powinno się swej strony wykonać to sprawdzić daną działkę w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO. Niniejszy portal wstępnie informuję czy na danym terenie występują ruchy osuwiskowe, a jeśli już tam takowe stwierdzono czy są to:

  • tereny zagrożone ruchami masowymi oznaczone czarnymi ukośnymi liniami przerywanymi
  • osuwiska aktywne ciągle, oznaczone czerwonymi kropkami
  • osuwiska aktywne okresowo, oznaczone fioletowymi kropkami
  • osuwiska nieaktywne , oznaczone czarnymi kropkami