Badania geologiczne – cena ich wykonania

Jedno z podstawowych pytań jakie otrzymujemy od Inwestorów brzmi: “W jakiej cenie wykonujecie badania geologiczne?”.

Aby dobrze odpowiedzieć na powyższe pytanie musimy znać następujące informacje:

  • Rodzaj przyszłego budynku. Inny zakres prac terenowych (ilość i głębokość odwiertów) należy wykonać dla przydomowej oczyszczalni ścieków czy też niepodpiwniczonego domu jednorodzinnego zaś inny (znacznie większy) dla bloku mieszkalnego z garażami podziemnymi. Preferujemy również, aby liczba odwiertów została sprecyzowana przez Konstruktora lub Projektanta przyszłej inwestycji, tak aby nasze wiercenia w możliwie najbardziej kompleksowy sposób określały warunki w podłożu i umożliwiły zoptymalizować przyszłe prace projektowo/budowlane.
  • Gdzie konkretnie (miejscowość – powiat – województwo) znajduje się planowana inwestycja.

Dopiero posiadając informacje na w/w pytania jesteśmy w stanie oszacować cenę badań geologicznych gruntów.

Cena podstawowych badań geotechnicznych dla np. przydomowej oczyszczalni ścieków lub wstępne sprawdzenie działki przed jej zakupem to około 300-400 zł.

Dla większych inwestycji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, abyśmy mogli konkretnie podać cenę.

Dodatkowo, dla głębiej posadowionych inwestycji, może być konieczne określenie agresywności wód podziemnych w stosunku do betonu, które zlecamy akredytowanemu laboratorium i jego cena nie jest zależna od nas – cena około 200 zł.