Usługi sondowania

Badania lekką płytą dynamiczną

Bardzo szybkim sposobem określenia wskaźnika zagęszczenia gruntu jest wykonanie badania lekką płytą dynamiczną. Metoda ta pozwala na określenie nośności podbudowy zarówno gruntu rodzimego jak i ulepszonego gruntu nasypowego Wynikiem pomiaru jest dynamiczny moduł odkształcenia Evd, na podstawie którego z wykorzystaniem metod korelacyjnych można obliczyć wskaźnik zagęszczenia Is.
Badanie lekką płytą dynamiczną można wykonywać dla warstw o miąższości równej średnicy płyty urządzenia (około 40 cm).

Badania płytą VSS

Jednym ze sposobów na sprecyzowanie stanu podłoża jest badanie płytą VSS. Metoda ta polega na określeniu modułu odkształcenia na podstawie analizy osiadań. Stalową płytę, która jest integralną częścią urządzenia, umieszcza sie na badanej nawierzchni i pod wpływem wywartego nacisku mierzy się osiadania.
W celu prawidłowego wykonania pomiaru potrzebny jest odpowiedni punkt zaparcia dla urządzenia, bądź to w postaci pojazdu budowy (ciężarówka, koparka, walec) bądź jeśli badanie jest wykonywane na terenie kolejowym - szyna.

Czytaj dalej

Sondowania dynamiczne

W sytuacji kiedy podczas wykonywania otworów badawczych napotkamy na grunty niespoiste (piaski, żwiry, pospółki) nieodzownym dodatkowym badaniem, które wykonujemy jest sondowanie dynamiczne.
Sondowanie dynamiczne polega na wbijaniu - zagłębianiu się stożka pod wpływem swobodnego spadku określonej wagi młota i na tej podstawie określeniu zagęszczenia gruntu.

Czytaj dalej

Sondowania statyczne CPT

W niektórych przypadkach sytuacja wymaga aby nasze wiercenia badawcze zostały rozszerzone o wykonanie sondowań statycznych. Metoda to polega na wciskaniu w podłoże specjalnej końcówki i na ciągłym pomiarze oporu na stożku i na pobocznicy.

Czytaj dalej