Projekty geotechniczne

Projekt geotechniczny wykonywany jest wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Ze względu na wymogi jakie stawiane są takiemu opracowaniu, wymaga ono bezpośredniej współpracy geologa i konstruktora.

Projekt geotechniczny powinien określać (zgodnie z rozporządzeniem):

  • prognoze zmian właściwości podłoża
  • określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych
  • określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa
  • określenie oddziaływań od gruntu
  • obliczenie nośności i osiadania podłoża oraz ogólnej stateczności
  • ustsalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów
  • określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych