Opinie geotechniczne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych opinia geotechniczna określa kategorię geotechniczną planowanej inwestycji oraz ustala przydatność gruntów na potrzeby budownictwa.

Opinia geotechniczna jest podstawowym opracowaniem jakie wykonanujemy, bez względu na głebokość posadowienia czy też wytępujące grunty w podłożu. W prostych warunkach gruntowych, dla domów jednorodzinnych, jedno- i dwu kondygnacyjnych budynków, gdzie poziom posadowienia nie przekracza 1,2 m p.p.t, opinia geotechniczna jest wystarczającym dokumentem do otrzymania pozwolenia na budowę.

Obszar dla którym szczególnie często wykonujemy wiercenia i badania geologiczne to Kraków i okolice: Myślenice, Wieliczka, Bochnia, Wadowice, Olkusz, Skawina, Niepołomice. Niemniej jak można zobaczyć w zakładce realizacje, podejmujemy się prac geotechnicznych na obszrze niemal całego kraju.