Odbiory wykopów

Przed przystąpieniem do wykonywania podkładu pod fundamenty – warstwy chudego betonu, zalecamy przeprowadzić odbiór wykopu. Czynność ta polega na porównaniu zgodności warunków gruntowo-wodnych jakie zostały opisane w dokumentacji badań podłoża gruntowego do sytuacji jaka ma miejsce w rozkopie przygotowanym pod fundamenty. W ramach w/w prac przeprowdzamy makroskopowe badania gruntu, niekiedy wspomagane sondowaniami dynamicznymi.

Ze wzgledu na fakt, że wiercenia otworów geotechnicznych są badaniem punktowym, przeprowadzenie dodatkowo odbioru wykopu, zapobiega nie wykryciu na wcześniejszym etapie prac, rejonów gdzie występują grunty słabe oraz dostarczają informacji czy cała warstwa humusu – gleby została usunięta.

Końcowym etapem odbioru wykopu jest wykonanie wpisu w dzienniku budowy przez uprawninego geologa.