Badania agresywności wód podziemnych w stosunku do betonu

W przypadku budynków z podpiwniczeniem lub garażem podziemnym, często występuje woda gruntowa powyżej poziomu posadowienia. Poza trudnoścami z wykonaniem fundamentów, bardzo ważne jest przeprowadzenie badań agresywności wód w stosunku do betonu. Z wykonanego przez nas otworu badawczego, zostaję zaczerpnięta odpowiednia objętość wody podziemnej.

Pobrane próbki wody przekazujemy akredytowanemu laboratorium, które wykonuje badania pod kątem oceny klasy ekspozycji, dotyczącej agresji chemicznej wody gruntowej względem betonu. Analiza jest przeprowadzana wg normy PN=EN 206-1:2003.

W otrzymanym raporcie zostaje sprecyzowana charakterystyka chemiczna wody na którą składa się oznaczenie:

  • odczynu – pH
  • zawartości dwutlenku węgla agresywnego
  • zawartości siarczanów
  • zawartości jonu amonowego
  • zawartości magnezu

Końcowym wnioskiem jest interpretacja przeprowadzonych badań i określenie jaką agresywność w stosunku do betonu wykazuje dana próbka wody. Czy jest to:

  • klasa ekspozycji XA1 – środowisko chemiczne mało agresywne
  • klasa ekspozycji XA2 – środowisko chemiczne średnio agresywne
  • klasa ekspozycji XA3 – środowisko chemiczne silnie agresywne