Badania lekką płytą dynamiczną

Bardzo szybkim sposobem określenia wskaźnika zagęszczenia gruntu jest wykonanie badania lekką płytą dynamiczną. Metoda ta pozwala na określenie nośności podbudowy zarówno gruntu rodzimego jak i ulepszonego gruntu nasypowego Wynikiem pomiaru jest dynamiczny moduł odkształcenia Evd, na podstawie którego z wykorzystaniem metod korelacyjnych można obliczyć wskaźnik zagęszczenia Is.
Badanie lekką płytą dynamiczną można wykonywać dla warstw o miąższości równej średnicy płyty urządzenia (około 40 cm).