Badania płytą VSS

Jednym ze sposobów na sprecyzowanie stanu podłoża jest badanie płytą VSS. Metoda ta polega na określeniu modułu odkształcenia na podstawie analizy osiadań. Stalową płytę, która jest integralną częścią urządzenia, umieszcza sie na badanej nawierzchni i pod wpływem wywartego nacisku mierzy się osiadania.
W celu prawidłowego wykonania pomiaru potrzebny jest odpowiedni punkt zaparcia dla urządzenia, bądź to w postaci pojazdu budowy (ciężarówka, koparka, walec) bądź jeśli badanie jest wykonywane na terenie kolejowym – szyna.
Badanie płytą VSS określające moduły odkształcenia można wykonywać dla warstw o miąższości równej średnicy płyty urządzenia (około 40-50 cm).