Domy jednorodzinne

Dużą cześć Inwestorów, którzy zlecają nam wykonanie badań geologicznych stanowią osoby które planują wybudować dom mieszkalny jednorodzinny. W ramach prac terenowych, w zależności od wymiarów nowoprojektowanego budynku wykonujemy od 2 do 6 odwiertów. Głębokość na jaką wiercimy punkty badawcze to co najmniej 2,0 m poniżej poziomu posadowienia. Dla domów niepodpiwniczony na płaskim terenie są to otwory o głębokościach 3,0-4,0 m, zaś dla domów z piwnicą są to odwierty co najmniej 4,0-5,0 metrowe. W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów piaszczystych dodatkowo przeprowadzamy sondowanie dynamiczne.
Dla domów jednorodzinnych, które zaliczono do l kategorii geotechnicznej Inwestor otrzymuje od nas opracowanie w formie opinii geotechnicznej. W innych przepadkach (dla ll kategorii geotechnicznej) dodatkowo wykonujemy dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny.
Lista niektórych tylko lokalizacji gdzie wykonaliśmy badania pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną można zobaczyć w zakładce Realizacje.

Geolog dom jednorodzinny