Hale produkcyjne i przemysłowe

W zależności od wymiarów budynku i rodzaju wybranego posadowienia dla hal przemysłowych, dobór zakresu badań i wierceń geologicznych jest zróżnicowany. Dlatego najlepiej jest jeśli zakres prac geotechnicznych zostanie określona przez Konstruktora – Projektanta.

Dane opracowane dla hal produkcyjnych i przemysłowych zawsze dokumentujemy w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego. W niektórych przypadkach, kiedy w podłożu natrafimy na grunty słabonośne lub organiczne, albo kiedy inwestycja znacząco oddziałuje na środowisko, konieczne jest wykonanie dodatkowo dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.