Infrastruktura liniowa: gazociągi, wodociągi, kanalizacje, drogi

Dla inwestycji liniowych takich jaki:

  • gazociągi
  • sieci wodociągowo i kanalizacyjne
  • drogi

zalecamy aby rozstaw odwiertów był niemniejszy niż 200 m. Odnośnie zaś głębokości rozpoznania to powinna wynosić co najmniej 2,0 m poniżej projektowanej niwelety drogi jak i 2,0 m poniżej głębokości wykonania wykopu.

 

Dla przedsięwzięć energetycznych: linii wysokiego i średniego napięcia, w zależności od skomplikowania budowy geologicznej, wykonujemy wiercenia punktowe o głębokości przynajmniej 6,0 m.