Nadzory geotechniczne

W ramach nadzorów geotechnicznych wykonujemy:

  • wiercenia badawcze
  • sondowania dynamiczne
  • badania zagęszczenia lekką płytą dynamiczną
  • badania zagęszczenia płytą VSS
  • odbiory wykopów