Sondowania statyczne CPT

W niektórych przypadkach sytuacja wymaga aby nasze wiercenia badawcze zostały rozszerzone o wykonanie sondowań statycznych. Metoda to polega na wciskaniu w podłoże specjalnej końcówki i na ciągłym pomiarze oporu na stożku i na pobocznicy.

Niewątpliwie największą zaletą niniejszej metody jest określenie na podstawie samego sondowania zarówno rodzaju gruntu jak i jego parametrów geotechnicznych.