Sprawdzenie działki przed jej zakupem

Dobrą praktyką przed zakupem działki jest w pierwszej kolejności zlecenie wykonania wierceń badawczych. Przeprowadzone wstępne rozpoznanie geologiczne da przyszłemu Inwestorowi informacje o warunkach jakie występują w podłożu i ustrzeże przed przykrymi niespodziankami takimi jak:

  • występowanie ruchów masowych – osuwisk
  • płytko występujące wody gruntowe
  • obecność w podłożu gruntów nasypowych – nienośnych
  • występowanie poniżej poziomu posadowienia gruntów słabonośnych i organiczny (torfy, namuły)

Dzięki wiedzy jaką dostaną Państwo po wykonaniu badań geologicznych można albo obniżyć cenę oferowanej działki albo dobrać tak lokalizację budynku na terenie parceli aby ustrzec się niekorzystnych warunków geotechnicznych.