Wały przeciwpowodziowe

W zależności od klasy wału, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej zlecają okresowe badania stanu wałów przeciwpowodziowych. W ramach zlecenia, zostają wykonane prace geodezyjne oraz geotechniczne. My jako firma geologiczna przeprowadzamy wiercenia określające warunki panujące w korpusie i w podłożu wału. Zazwyczaj wiercimy 3 punkty badawcze: w koronie nasypu o głębokości co najmniej 1,0 metr w gruncie rodzimym i 2 otwory po bokach na zawału i na międzywału, nie mniej niż dwie wysokości piętrzenia hwm w odniesieniu do przepływu miarodajnego.

Dodatkowo w ramach badań geotechnicznych przeprowadzamy kompleksowe badania laboratoryjne, szczegółowo określające parametry filtracyjne warstw wbudowanych w korpus wału.