Wiercenia mechaniczne – rdzeniowane

Zdarza się niekiedy, że wszystkimi powyższymi metodami wierceń nie jesteśmy w stanie wykonać planowanego otworu badawczego. Sytuacja taka ma najczęściej miejsce kiedy musimy przeprowadzić wiercenia w litej skale. Jedynym sposobem osiągnięcia wymaganej przez Zleceniodawcę głębokości jest użycie wiertnicy mechanicznej przystosowanej do wierceń rdzeniowanych. Metoda ta pozwala na uzyskanie próbki w nienaruszonym stanie, co umożliwia kompleksowe określenie jaj parametrów fizyko-mechanicznych.