Wiercenia ręczne

wiercenia ręczne

Najprostszy sprzęt którego używamy do wykonywania otworów badawczych jest ręczny zestaw wiertniczny firmy Eijkelakmp. Mimo swej prostoty, posiada on masę zalet: jest lekki i nie zajmuje dużo miejsca, więc przenoszenie go na większe odległości nie sprawia żadnych problemów. Zazwyczaj korzystamy z niego w celu wykonania płytkich odwiertów do głębokości 3,0 – 4,0 metrów w sprzyjających warunkach gruntowo-wodnych. Ograniczenia w jego stosowania to natrafienie na wody gruntowe (nie ma możliwości użytkować go poniżej zwierciadła wód podziemnych) oraz obecność w podłożu większych ziaren żwiru, kamieni lub okruchów skał. Gdy tylko natrafimy na w/w domieszki, niezwłocznie kontynuujemy dalszą pracę używając sprzętu udarowego.