Zjazdy z dróg publicznych

Kolejnym rodzajem inwestycji dla których wykonujemy wiercenia badacze i określamy warunki geotechniczne w podłożu są zjazdy z dróg publicznych na działkę.
Opinia geotechniczna opracowana na przedmiotowego zjazdu. winna być złożona z wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu do odpowiedniego zarządcy drogi publicznej.