Zakres wierceń terenowych

Ilość odwiertów i ich głębokość

Pytanie jakie zazwyczaj zadają nam dzwoniący Inwestorzy (oprócz oczywiście ceny za usługę), brzmi: Ile wykonujcie odwiertów w ramach prac terenowych?

Nie da się ukryć, że najbardziej preferujemy kiedy w zapytaniu ofertowym, jest już zawarty wymagany zakres prac. Dlatego dobrze jest, gdy w pierwszej kolejności Zleceniodawca skonsultuję się z Konstruktorem i Projektantem w celu ustalenia konkretnej ilości i głębokości wierceń. Projektant zna wstępne założenia o wielkości budynku i głębokości jego posadowienia, w związku z czym powinien przedstawić jaki zakres wierceń potrzebuje.

W przypadku, kiedy osoba zainteresowana naszymi usługami wie tylko, że potrzebuje badań geologicznych, staramy się zaproponować zakres prac, na podstawie krótkiego wywiadu z dzwoniącym lub mailującym.

I tak ilość prac wiertniczych,  w zakresie minimalnym dla :

  • przydomowych oczyszczlni ścieków w formie drenażu rozsączającego to 1 otwór badawczy o głębokości 2,5 – 3,0 m
  • przydomowych oczyszczlni ścieków w formie studni chłonnych to 1 otwór badawczy o głębokości 4,0 – 5,0 m
  • sieci wodociogowych, kanalizacyjnych i gazowniczych to 1 odwiert na 200 – 500 m przebiegu trasy inwestycji
  • domów jednorodzinnych bez podpiwniczenia to 2 – 3 odwierty geotechniczne o głębokości 3,0 m (liczba punktów badaczych jest uzależniona od wymiarów budynków)
  • domów jednorodzinnych z podpiwniczeniem to 2 – 3  odwierty geotechniczne o głębokości 4,0 – 5,0 m

Dla większych inwestycji takich jak budynki w zabudowie wielorodzinnej, hale produkcyjno-przemysłowe i mosty drogowe, zakres prac, należy mieć już ustalony wcześnie.

Powyższe zakresy prac terenowych, są w zakresie minimalnym i na ogół wystarczającym tylko w przypadku, gdy w podłożu nie napotkamy gruntów słabonośncych.

W momencie, kiedy nawiercimy utwory nie nadający się posadowienia w ich obrębie przyszłych fundamentów, zawsze:

  • rozszerzamy ilość wierceń na wszystkie narożniki budynku
  • odwierty wykonujemy aż do momenty osiągnięcia podłoża nośnego