powiat krakowski

Usługi:

 • Opracowania geologiczne i geotechniczne
  • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  • Projekty robót geologicznych
  • Projekty geotechniczne
  • Dokumentacje badań podłoża gruntowego
  • Opinie geotechniczne
 • Badania pod rodzaje inwestycji
  • Nadzory geotechniczne
  • Odbiory wykopów
  • Sprawdzenie działki przed jej zakupem
  • Budynki gospodarcze i letniskowe
  • Wały przeciwpowodziowe
  • Zjazdy z dróg publicznych
  • Infrastruktura liniowa: gazociągi, wodociągi, kanalizacje, drogi
  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • Mosty, przepusty, wiadukty
  • Hale produkcyjne i przemysłowe
  • Bloki mieszkalne – zabudowa wielorodzinna
  • Domy jednorodzinne
 • Prace terenowe
  • Wiercenia
   • Wiercenia mechaniczne – rdzeniowane
   • Wiercenia mechaniczne sznekiem – świdrem
   • Wiercenia udarowe
   • Wiercenia ręczne
  • Sondowania
   • Badania płytą VSS
   • Badania lekką płytą dynamiczną
   • Sondowania statyczne CPT
   • Sondowania dynamiczne
  • Badania laboratoryjne
   • Badania gruntów i wody pod kątem zanieczyszczeń
   • Badania agresywności wód podziemnych w stosunku do betonu
   • Badania laboratoryjne gruntów
  • Konsultacje geotechniczne

Świadczymy na terenie powiatu krakowskiego w gminach:

 • Krzeszowice
 • Skała
 • Skawina
 • Słomniki
 • Świątniki Górne
 • Czernichów
 • Igołomia-Wawrzeńczyce (s. Wawrzeńczyce)
 • Iwanowice
 • Jerzmanowice-Przeginia (s. Jerzmanowice)
 • Kocmyrzów-Luborzyca (s. Luborzyca)
 • Liszki
 • Michałowice
 • Mogilany
 • Sułoszowa
 • Wielka Wieś
 • Zabierzów
 • Zielonki