powiat miasto Nowy Sącz i nowosądecki

Usługi:

 • Opracowania geologiczne i geotechniczne
  • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  • Projekty robót geologicznych
  • Projekty geotechniczne
  • Dokumentacje badań podłoża gruntowego
  • Opinie geotechniczne
 • Badania pod rodzaje inwestycji
  • Nadzory geotechniczne
  • Odbiory wykopów
  • Sprawdzenie działki przed jej zakupem
  • Budynki gospodarcze i letniskowe
  • Wały przeciwpowodziowe
  • Zjazdy z dróg publicznych
  • Infrastruktura liniowa: gazociągi, wodociągi, kanalizacje, drogi
  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • Mosty, przepusty, wiadukty
  • Hale produkcyjne i przemysłowe
  • Bloki mieszkalne – zabudowa wielorodzinna
  • Domy jednorodzinne
 • Prace terenowe
  • Wiercenia
   • Wiercenia mechaniczne – rdzeniowane
   • Wiercenia mechaniczne sznekiem – świdrem
   • Wiercenia udarowe
   • Wiercenia ręczne
  • Sondowania
   • Badania płytą VSS
   • Badania lekką płytą dynamiczną
   • Sondowania statyczne CPT
   • Sondowania dynamiczne
  • Badania laboratoryjne
   • Badania gruntów i wody pod kątem zanieczyszczeń
   • Badania agresywności wód podziemnych w stosunku do betonu
   • Badania laboratoryjne gruntów
  • Konsultacje geotechniczne

Świadczymy na terenie miasto Nowy Sącz i powiatu nowosądecki w gminach:

 • Krynica-Zdrój
 • Muszyna
 • Piwniczna-Zdrój
 • Stary Sącz
 • Chełmiec
 • Gródek nad Dunajcem
 • Grybów
 • Kamionka Wielka
 • Korzenna
 • Łabowa
 • Łącko
 • Łososina Dolna
 • Nawojowa
 • Podegrodzie
 • Rytro