Powiat skarżyski

Usługi:

 • Opracowania geologiczne i geotechniczne
  • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie
  • Projekty robót geologicznych
  • Projekty geotechniczne
  • Dokumentacje badań podłoża gruntowego
  • Opinie geotechniczne
 • Badania pod rodzaje inwestycji
  • Nadzory geotechniczne
  • Odbiory wykopów
  • Sprawdzenie działki przed jej zakupem
  • Budynki gospodarcze i letniskowe
  • Wały przeciwpowodziowe
  • Zjazdy z dróg publicznych
  • Infrastruktura liniowa: gazociągi, wodociągi, kanalizacje, drogi
  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • Mosty, przepusty, wiadukty
  • Hale produkcyjne i przemysłowe
  • Bloki mieszkalne – zabudowa wielorodzinna
  • Domy jednorodzinne
 • Prace terenowe
  • Wiercenia
   • Wiercenia mechaniczne – rdzeniowane
   • Wiercenia mechaniczne sznekiem – świdrem
   • Wiercenia udarowe
   • Wiercenia ręczne
  • Sondowania
   • Badania płytą VSS
   • Badania lekką płytą dynamiczną
   • Sondowania statyczne CPT
   • Sondowania dynamiczne
  • Badania laboratoryjne
   • Badania gruntów i wody pod kątem zanieczyszczeń
   • Badania agresywności wód podziemnych w stosunku do betonu
   • Badania laboratoryjne gruntów
  • Konsultacje geotechniczne

Świadczymy na terenie powiatu skarżyskiego w gminach:

 • Skarżysko-Kamienna
 • Suchedniów
 • Bliżyn
 • Łączna
 • Skarżysko Kościelne