Przykładowe opracowania, które wykonaliśmy w 2014 roku

Opinia geotechniczna: Badania geologiczne gruntu pod budowę budynku mieszklanego w miejscowości Buczyna, gmina Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne gruntu pod budowę budynku gospodarczego w miejscowości Siedlec, gmina Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu wolnostojącego w miejscowości Wojnicz, gmina Wojnicz, powiat tarnowski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne dla: Budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN obręb nr 3 Krzywaczka jednostka ewidencyjna Sułkowice w miejscowości Krzywaczka, gmina Sułkowice, powiat myślenicki, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne gruntu pod budowę domu weselnego i budynku gospodarczego w miejscowości Jastrzębia, gmina Ciężkowice, powiat tarnowski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geologiczne gruntu pod budowę domu jednorodzinnego w miejscowości Sobolów, gmina Łapanów, powiat bocheński, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne dla: Napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN i sieci napowietrznej SN+nN miejscowość Więcławice Stare, gmina Michałowice, powiat krakowski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne w miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec, powiat mielecki, województwo podkarpackie

Dokumentacja badań podłoża gruntowego: Badania geotechniczne gruntu pod budowę budynku biurowo-handlowo-magazynowego w miejscowości Kępa Bogumiłowicka, gmina Wierzchosławice, powiat tarnowski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoża gruntowego: Badania geotechniczne dla: Projektowanej sieci kablowej sN, miejscowość Wojakowa, gmina Iwkowa, powiat brzeski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geologiczne gruntu pod rozbudowę budynku mieszklanego w miejscowości Baczków, gmina Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geologiczne gruntu pod budynku mieszkalnego wraz ze zjazdem z drogi i przyłączy mediów (wodociągi, kanalizacja, gaz) w miejscowości Wola Batorska, gmina Niepołomice, powiat wielicki, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektu rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną obr.0005 w miejscowości Rajbrot, gmina Lipnica Murowana powiat bocheński, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna dla: Przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN wraz z podwieszeniem kabla uniwersalnego SN, budową odcinków sieci napowietrznej nN oraz kablowej SN, przyłączy napowietrznych nN, kablowych nN oraz złącz kablowych nN w związku z realizacją inwestycji: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN łączącej sieć elektroenergetyczną „Rożnowa” w Rzeszotarach” – obręb nr 20 Podstolice, miejscowość Podstolice, gmina Wieliczka, powiat wielicki, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna dla: Remontu sieci napowietrznej nN miejscowość Gromnik i Chojnik, gmina Gromnik, powiat tarnowski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne dla budowy domu jednorodzinnego miejscowość Żegocina, gmina Żegocina, powiat bocheński, województwo małopolskie

Dokumentacja badań podłoża gruntowego: Badania geotechniczne gruntu pod budowę hali magazynowej w miejscowości Śmigno, gmina Lisia Góra, powiat tarnowski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne dla: Budowy sieci kablowej nN i SN przy ul. Dąbrowskiej, miasto Sosnowiec, województwo śląskie.

Opinii geotechnicznej: Badania geotechniczne wymiana odcinków linii napowietrznej SN-30 kV relacji Ujanowice – Żmiąca przebiegających w terenach leśnych na linie kablowe w miejscowościach: Żmiąca, Strzeszyce, Sechna gmina Laskowa, powiat limanowski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne dla budowy domu jednorodzinnego, przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Okulice, gmina Rzezawa, powiat bocheński, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczna dla: Sułoszowa Etap II – budowa sieci kablowej SN 15kV i demontaż sieci napowietrznej SN 15kV miejscowość Sułoszowa, gmina Sułoszowa, powiat krakowski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne dla: Budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN wraz z przyłączami napowietrznymi nN, budowy przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowym nN oraz demontaż istniejącej sieci napowietrznej nN w miejscowości Braciejówka, Michałówka, gmina Olkusz, Trzyciąż, powiat olkuski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne dla: Budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nN, elektroenergetycznej sieci kablowej SN, elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nN oraz przebudowa stanowiska słupowego SN i elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN w miejscowości Siepraw, gmina Siepraw powiat myślenicki, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna dla: Budowy sieci napowietrzno – kablowej SN w celu powiązania promieniowych sieci SN na granicy terenów: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie i TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie – powiązanie Rozkochów Źródła – Okleśna miejscowość Źródła, gmina Alwernia, powiat olkuski, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna dla: Budowy sieci kablowej SN 15kV w związku z tematem: Modernizacja linii kablowej SN-15kV relacji st.tr. nr GPZ Płaszów 3400-3144, miasto Kraków, województwo małopolskie.

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne dla: Budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN obręb nr 3 Krzywaczka jednostka ewidencyjna Sułkowice w miejscowości Krzywaczka, gmina Sułkowice, powiat myślenicki, województwo małopolskie

Opinia geotechniczna dla budowy budynku w miejscowości Czermin, gmina Czermin, powiat mielecki, województwo podkarpackie

Opinia geotechniczna: Badania geotechniczne pod projektowaną sieć kablową SN obręb Gorenice i Zawada, gmina Olkusz, powiat olkuski, województwo podkarpackie

Opinia geotechniczna pod budowę budynku OSP miejscowość Podborze, gmina Radomyśl Wielki, powiat mielecki, województwo podkarpackie

Opinia geotechniczna pod rozbudowę zakładu na Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu, powiat mielecki, województwo podkarpackie

Jako współautor brałem także udział w tworzeniu poniższych opracowań:

Dokumentacja geoleogiczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla 3 obiektów inżynieryjnych w km 100.254, 100.985 i 109.805 linii kolejowej E30/CE30 w gminie Czarna i mieście Dębica

Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla rozpoznania warunków geolgiczno – inżynierskich dla 3 obiektów inżynieryjnych i dróg dojazdowych na szlaku Dębica – Sędziszów Małopolski od km 124,900 do km 133,600 linii kolejowej E30/CE30, gm. Sędziszów Małopolski, Ropczyce, pow. ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla planowanego wiaduktu kolejowego o funkcji przejścia dla pieszych w km 83+715 linii kolejowej E30/CE30 w miejsc. Wola Rzędzińska

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla obiektów inżynieryjnych w km 24+100 -27+300 linii kolejowej E30/CE30, gm. Kłaj, pow. wielicki, woj. małopolskie

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla obiektów inżynieryjnych w km 91.070 – 99.900 i 105.450 – 109.800 linii kolejowej E30/CE30 odcinek Kraków-Rzeszów, etap III Szlak Wola Rzędzińska-Czarna , Czarna Tarnowska-Grabiny, szlak Grabiny-Dębica, stacja Dębica.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla wiaduktu drogowego w km 115+849 na szlaku Dębica-Sędziszów Małopolski od km 111+500 do km 133+600 na linii kolejowej E30/CE30, gmina miast Dębica.

Design with luv by nanowo.pl
Copyright © 2016 www.nanowo.pl

Informacje na temat cookies

Cookies są to krótkie raporty, które są wysyłane i przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki, gdy łączy się ze stroną. Pliki cookies mogą być wykorzystane do gromadzenia i przechowywania danych podczas połączeń, w celu zapewnienia wymaganych usług, czasami nie są zachowywane. Cookies mogą występować indiwidualnie lub inaczej.

Istnieje kilka rodzajów plików cookies:

  • Ciasteczka techniczne ułatwiają nawigację i korzystanie z różnych opcji lub usług oferowanych przez stronę jako identyfikacja sesji użytkownika, umożliwiają dostęp do niektórych obszarów, ułatwiają składanie zamówień, robienie zakupów, wypełnianie formularzy, rejestrację, dają bezpieczeństwo, ułatwiają funkcjonowanie (wideo, sieci społecznościowe, itp.).
  • Ciasteczka personalizacji pozwalają użytkownikom na dostęp do usług zgodnie z ich preferencjami (językowymi, przeglądarki, konfiguracji, itd.).
  • Ciasteczka analityczne pozwalają na anonimowe analizy zachowań użytkowników sieci i pozwalają na pomiar aktywności użytkowników i rozwijanie profilów nawigacyjnych w celu usprawnienia strony internetowej.

Jeśli wchodzisz na naszą stronę internetową, zgodnie z art 22 ustawy 34/2002 Towarzystwa Służb Informacyjnych, w obsługiwaniu ciasteczek analitycznych mamy zgodę na ich wykorzystywanie. Wszystko to, aby poprawić jakość naszych usług. Korzystamy z Google Analytics do zbierania anonimowych informacji statystycznych, takich jak liczba odwiedzających naszą witrynę. Cookies dodane przez Google Analytics są regulowane przez politykę prywatności Google Analytics. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć pliki cookies z Google Analytics.

Musisz jednak pamiętać, że możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies zgodnie z instrukcjami swojej przeglądarki.